Bestyrelsen har repræsentanter fra både kommunen og øens foreningsliv

Læsø Museums bestyrelse..:

Formand
Jess Jessen -Klixbüll
Vesterø havnegade 58, Vesterø
9940 Læsø
Repr. for de kulturbærende foreninger på Læsø


Bodil Kessler
Holmbækvejen 10, Vesterø Havn
9940 Læsø
Repr. for Museumsforeningen


Jette Strøm
Østerbyvejen 9, Byrum
9940 Læsø
Repr. for Læsø kommune


Folmer Hjorth Kristensen
Plantagevej 13 , Vesterø
9940 Læsø
Repr. for Læsø kommune


Birgit Stoklund
Starbækvej 10, Vesterø
9940 Læsø
Repr. for Museumsforeningen

Jens-Christian Olesen
Stoklundvejen 9, Byrum
9940 Læsø
Repr. for Museumsforeningen


Bertel Fog
Danzigmannvej 6,Gl. Østerby
9940 Læsø

Repr. for erhvervsforeningerne på Læsø


Henrik Gjøde Nielsen

Direktør og Forskningschef
Museumsinspektør, ph.d.

Valgt som særligt sagkyndig inden for museets arbejdsområde