Læsø Museum - forskning i Læsøs fortid og kulturhistorie

Alle statsanerkendte museer er underlagt museumsloven og de fem søjler. De fem søjler skal ifølge loven overholdes og indgår i den daglige drift af museet.

De fem søjler er følgende: 

Indsamling: det vil sige at museet er forpligtet til at indsamle i forhold til museets indsamlingspolitik.
Registrering: det vil sige at museet er forpligtet til at registrerer samlingerne til en digital database.
Bevaring: det vil sige at museet er forpligtet til at passe korrekt på de indsamlede genstande, ligegyldigt om de er udstillet eller på magasin.
Formidling: det vil sige at museet er forpligtet til at formidle de indsamlede genstande til de besøgende. Formidlingen kan foregå både mundtligt, skriftligt eller virtuelt.

Den femte søjle er Forskning; det vil sige at museet er forpligtet til at forske i samlingerne. Denne forskning kan fx blive til en bog eller artikel.