Aktuelt på Læsø Museum...


Læsø Museum søger to nye medarbejdere i den kommende sæson. 


Den første stilling er på ca. 35 timer ugentligt med fast arbejdsplads i butikken i det nye Museumshus på Byrum Hovedgade 68. Arbejdstiderne kan variere og kan være inklusiv weekender. Stillingen er tidsbegrænset med start den 26. juni og sidste arbejdsdag den 20. oktober. I skuldersæsonen 1. september til 20.oktober er det ugentlige antal arbejdstimer 25 timer. Løn efter overenskomst.

I den anden stilling skal du fungere som afløser og dele din arbejdstid mellem Museumsgården, Museumsvej 3 og Museumshuset, Byrum Hovedgade 68 med to dage ugentligt hvert sted. I gennemsnit 24 timer/uge inklusive weekender. Stillingen er tidsbegrænset med start den 1. juni og sidste arbejdsdag den 20. oktober.

Løn efter overenskomst.

I begge stillinger vil det være en fordel, men ikke en betingelse, hvis du har erfaring med kundebetjening. Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt og struktureret.

Arbejdsopgaverne omfatter blandt andet: modtagelse af varer, udstille varerne, lagerholdning, billet og varesalg, betjene gæster i museumsbutikkerne, renholdelse af gæstearealer samt andet forefaldende arbejde.

Dertil gerne rundvisningstimer begge steder!

Er du interesseret så lad os høre fra dig med en skriftlig ansøgning inden den 12. april. 

Ønsker du yderligere oplysninger kan det fås ved henvendelse til Læsø Museum, Lili Jepsen, 

tlf. 9849 8045 eller skriv til: laesoe-museum@laesoe.dk

Fiskeriet på Læsø i 1900-tallet - en bog i serien som jeg husker det af Karin Engel Jønsson

Som jeg husker det 2
- Fiskeriet på Læsø i 1900-tallet

Anden udgivelse af Karin Engel Jønsson om Læsøs fortid.I dette bind i serien ” Som jeg husker det” handler det om fiskeriet på Læsø i 1900-tallet.
I bogen er der erindringer fra 1920érne og frem til i dag, og på den måde kan man følge udviklingen fra de tider, hvor udstyret ombord var beskedent til i dag, hvor kutterne er fyldt med elektroniske og maskinelle hjælpemidler. Også udviklingen fra sæsonfiskeri til
nu, hvor man fanger jomfruhummer hele året rundt, beskrives detaljeret.


Udover interviews med fiskere fra hele øen, indeholder bogen også samtaler med hustruer og med folk i de fiskerirelaterede erhverv. Interviewene er nænsomt redigerede, og hvert enkelt erindring fremstår derfor meget personligt – næsten som at høre folk selv fortælle.


Pris: 200,-

Et liv under tangtag

- Lynggården og dens sidste beboer - en bog af Lili Jepsen.
Den firlængede gård, Lynggården, har været museum siden 1938 og ejes i dag af Læsø Museum. Den er et meget velbevaret og smukt eksempel på en typisk gammel Læsøgård med bilæggerovne, alkovesenge, åbne ildsteder, brønd på gårdspladsen og ikke mindst med et imponerende tangtag, tænget af ålegræs.
Der har boet mennesker på stedet siden midten af 1600-tallet. Den sidste beboer var Sine Krogbæk, som var født på gården i 1865 og levede der til sin død i 1949. De sidste 10 år af sit liv var hun kustode i sit eget hjem.
Følg med kustoden rundt på en guidet tur i stuehus, stalde og i Læsøs historie.
Udgivet den 13. juli 2015

Pris: 120,-