Søfarts- og Fiskerimuseet

På stedet kan du orientere dig om læsøboernes fiskeri, deres fangstmetoder og redskaber, men også om tiden, hvor de drev skudehandel, og senere sejlede på langfart i den internationale handelsflåde.
Der har været en stolt skibsbygningstradition på Læsø, og du kan her se det værktøj, som skibstømrerne og sejlmagerne anvendte til deres arbejder.
 
Kendt for godt sømandskab var læsøboerne også. Det belyses gennem en fin samling navigations-udstyr.
 
Der berettes også om øens redningsvæsen, eller den tidligere mangel på samme. Da Læsø er omgivet af mange farlige rev, har rednings-væsenet altid spillet en vigtig rolle, og alligevel har der gennem tiderne fundet mange barske strandinger sted omkring øen.
 
 
 
 
Bemærk: Museets snurrevodskutter, FN162 Ellen, ligger ikke langt herfra - bag Færgeselskabets bygning.
 
Arrangementer ved Søfarts- og Fiskerimuseet, se: Det sker
 
Adresse: Vesterø Havnegade 5, Vesterø Havn, 9940 Læsø
Tlf.: 9849 8045/40413004 
E-mail: laesoe-museum@laesoe.dk